Informacije i
Obavijesti

LIJEČNIČKI PREGLEDI

Popis važećih liječničkih pregleda možete provjeriti ovdje. 𝐉𝐨š 𝐣𝐞𝐝𝐧𝐨𝐦 𝐧𝐚𝐩𝐨𝐦𝐢𝐧𝐣𝐞𝐦𝐨 𝐝𝐚 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚š𝐢 𝐛𝐞𝐳 𝐯𝐚𝐥𝐣𝐚𝐧𝐨𝐠 𝐥𝐢𝐣𝐞č𝐧𝐢č𝐤𝐨𝐠 𝐩𝐫𝐞𝐠𝐥𝐞𝐝𝐚 […]

LIJEČNIČKI PREGLEDI

Popis važećih liječničkih pregleda možete provjeriti ovdje. 𝐉𝐨š 𝐣𝐞𝐝𝐧𝐨𝐦 𝐧𝐚𝐩𝐨𝐦𝐢𝐧𝐣𝐞𝐦𝐨 𝐝𝐚 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚š𝐢 𝐛𝐞𝐳 𝐯𝐚𝐥𝐣𝐚𝐧𝐨𝐠 𝐥𝐢𝐣𝐞č𝐧𝐢č𝐤𝐨𝐠 𝐩𝐫𝐞𝐠𝐥𝐞𝐝𝐚 […]