Informacije i
Obavijesti

ISPIT ZA STJECANJE TAEKWONDO ZVANJA RAZINE CRNOG POJASA (1. do 7. Dan)

Dragi članovi,

hrvatski taekwondo savez je objavio poziv na

ISPIT ZA STJECANJE TAEKWONDO ZVANJA RAZINE CRNOG POJASA (1. do 7. Dan)  koji će se održati 29.1.2022. godine u Zagrebu.

Svi koji žele pristupiti polaganju za stjecanje zvanja razine crnog pojasa moraju se prijaviti prema niže navedenim uputama. Kako je u pozivu navedeno, klub prijavljuje svoje članove pa je svu dokumentaciju potrebno dostaviti u ured kluba (Stepinčeva 12) najkasnije do utorka 25.1.2022 do 15:00 sati.  S obzirom da klub sve prijave mora dostaviti savezu do naznačenog roka, naknadne prijave se neće uvažavati!

 

NOVI NAČIN PRIJAVE I DOSTAVE DOKUMENTACIJE

Prijave se dostavljaju E-MAILOM na adresu info@tkdmarjan.hr do UTORKA 25.01.2022.u 15:00  Za prijavu je potrebno dostaviti:

    1. uredno ispunjenu i potpisanu prijavnicu HTS-a
    2. potvrdu uplate ispitne takse
    3. 1 sliku (obavezno u .jpg formatu)
    4. scan diploma HTS-a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 kupa, odnosno prethodno položenog dana za polagače viših pojaseva (učeničke diplome moraju biti skenirane u boji).

Obvezno imenovati sve dokumente! U naslovu maila navedite ime i prezime polagača – prijava za polaganje crnog pojasa-

Iznimno, prijavu je moguće dostaviti i u ured kluba (Stepinčeva 12 najkasnije do UTORKA 25.01.2022.u 15:00

(dokumentaciju možete predati u terminu od 08:30 do 15:00 sati) 

 

Ispitna taksa za diplomu Kukkiwona iznosi:

I. DAN/ POOM = 36 USD
II. DAN / POOM = 48 USD
III. DAN / POOM = 60 USD

Ispitna taksa za diplomu HTS-a iznosi:

I. DAN/ POOM = 150,00 kn
II. DAN / POOM = 200,00 kn
III. DAN / POOM = 250,00 kn

 

Odluka o vrsti diplome (WTF /HTS) za koju će polaznici uplatiti taksu je individualna. HTS preporučuje da polaznici uplate iznos za obje diplome kako bi posjedovali diplomu nacionalnog Saveza i međunarodnu diplomu WTF-a. Na Prijavnici OBVEZNO zaokružiti koju diplomu želite.

Ispitna taksa uključuje samo diplomu (koju odaberete), ne i pojas!

Novac za taksu polaganja potrebno je uplatiti u kunama (na dan uplate po kupovnom tečaju HNB-a) uplatnicom na račun kluba (gotovinska uplata nije moguća). Prema odluci HTS-a novac za diplome nije moguće platiti direkto HTS-u,  već matičnom klubu koji će potom napraviti grupnu uplatu prema savezu za sve prijavljene članove. Pod “poziv na broj” molimo napišite datum uplate, a pod “svrhu uplate” ime i prezime polaznika i Dan/Poom za koji polaže.

 

PRIMATELJ:

TKD KLUB MARJAN:

IBAN: HR3924070001100573573

 

Molimo Vas da točno i u potpunosti ispunite prijavnicu i zaokružite koju diplomu želite. O satnici polaganja i planu polaska bit ćete na vrijeme obaviješteni kao i o cijeni prijevoza koja ovisi o broju prijavljenih.

Molimo vas da nam uz prijavu (a najkasnije do utorka 25.01.2022.) javite da li vaše dijete putuje u vlastitom aranžmanu ili uz suorganizaciju kluba. Svi koji se odluče za putovanje uz našu suorganizaciju dobit će uplatnicu i platiti ponudu direktno autoprijevozniku koji će ih voditi. Cijena putovanja ovisi o broju prijava.