Informacije i
Obavijesti

ISPIT ZA STJECANJE TAEKWONDO ZVANJA RAZINE CRNOG POJASA (1. do 7. Dan)

Dragi članovi,

hrvatski taekwondo savez je objavio poziv na

ISPIT ZA STJECANJE TAEKWONDO ZVANJA RAZINE CRNOG POJASA (1. do 7. Dan)  koji će se održati 3.7.2021. godine u Zagrebu.

Svi koji žele pristupiti polaganju za za stjecanje zvanja razine crnog pojasa moraju se prijaviti prema niže navedenim uputama. Kako je u pozivu navedeno, klub prijavljuje svoje članove pa je svu dokumentaciju potrebno dostaviti u ured kluba (Stepinčeva 12) najkasnije do ponedjeljka 28.6.2021 do 10:00 sati.  S obzirom da klub sve prijave mora dostaviti savezu do naznačenog roka, naknadne prijave se neće uvažavati!

Do PONEDJELJKA 28.06.2021.u 10:00 OBVEZNO  u ured kluba (Stepinčeva 12) donijeti:

(dokumentaciju možete predati u terminu od 08:30 do 14:30 sati) 

    1. uredno ispunjenu prijavnicu HTS-a
    2. kopiju uplatnice
    3. 1 mala slika
    4. fotokopiju diplome prethodno položenog dana odnosno diplome HTS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 kupa (kopije učeničkih diploma moraju biti kopirane u boji). Molimo sve polaznike da NE DONOSE ORIGINALE DIPLOMA.

 

Ispitna taksa za diplomu Kukkiwona iznosi:

I. DAN/ POOM = 36 USD
II. DAN / POOM = 48 USD
III. DAN / POOM = 60 USD

Ispitna taksa za diplomu HTS-a iznosi:

I. DAN/ POOM = 150,00 kn
II. DAN / POOM = 200,00 kn
III. DAN / POOM = 250,00 kn

 

Odluka o vrsti diplome (WTF /HTS) za koju će polaznici uplatiti taksu je individualna. HTS preporučuje da polaznici uplate iznos za obje diplome kako bi posjedovali diplomu nacionalnog Saveza i međunarodnu diplomu WTF-a. Na Prijavnici OBAVEZNO zaokružiti koju diplomu želite.

Ispitna taksa uključuje samo diplomu (koju odaberete), ne i pojas!

Novac za taksu polaganja potrebno je uplatiti u kunama (na dan uplate po srednjem tečaju HNB-a) uplatnicom na račun kluba (gotovinska uplata nije moguća). Prema odluci HTS,a novac za diplome nije moguće platiti direkto HTSu,  već matičnom klubu koji će potom napraviti grupnu uplatu prema savezu za sve prijavljene članove. Pod “poziv na broj” molimo napišite datum uplate, a pod “svrhu uplate” ime i prezime polaznika i Dan/Poom za koji polaže.

 

PRIMATELJ:

TKD KLUB MARJAN:

IBAN: HR3924070001100573573

 

Molimo Vas da točno i u potpunosti ispunite prijavnicu i zaokružite koju diplomu želite. O satnici polaganja i planu polaska bit ćete na vrijeme obaviješteni kao i o cijeni prijevoza koja ovisi o broju prijavljenih.

Molimo vas da nam do ponedjeljka 28.06.2021. javite da li vaše dijete putuje u vlastitom aranžmanu ili uz suorganizaciju kluba. Svi koji se odluče za putovanje uz našu suorganizaciju dobit će uplatnicu i platiti ponudu direktno autoprijevozniku koji će ih voditi. O broju prijava ovisi iznos putovanja.