Lena Stojković: U svemu sam perfekcionist, brončana medalja mi je samo motivacija da radim više