Informacije i
Obavijesti

LIJEČNIČKI PREGLEDI

Popis važećih liječničkih pregleda možete provjeriti ovdje.

𝐉𝐨š 𝐣𝐞𝐝𝐧𝐨𝐦 𝐧𝐚𝐩𝐨𝐦𝐢𝐧𝐣𝐞𝐦𝐨 𝐝𝐚 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚š𝐢 𝐛𝐞𝐳 𝐯𝐚𝐥𝐣𝐚𝐧𝐨𝐠 𝐥𝐢𝐣𝐞č𝐧𝐢č𝐤𝐨𝐠 𝐩𝐫𝐞𝐠𝐥𝐞𝐝𝐚 𝐍𝐄Ć𝐄 𝐦𝐨ć𝐢 𝐧𝐚𝐬𝐭𝐮𝐩𝐢𝐭𝐢 𝐧𝐚 𝐧𝐚𝐝𝐨𝐥𝐚𝐳𝐞ć𝐢𝐦 𝐭𝐮𝐫𝐧𝐢𝐫𝐢𝐦𝐚.