Novi nosioci crnog pojasa 26.1.2020.

U dosadašnjih dvadeset godina taekwondo klub Marjan iz godine u godinu samo je rastao, od broja članova do vrhunskih rezultata i ostvarenja na ekipnom i pojedinačnom planu. Sve to je rezultiralo i brojnim polaganjima za više pojaseve tako da danas klub broji preko 250 nosioca crnog pojasa. Donosimo vam popis članova koji su u nedjelju 26.01.2020. položili za crni pojas:

 1. LANA GRAOVAC                  1. POOM
 2. LUCIJA GRUIĆ                     1. POOM
 3. NERA ŠIMIĆ                          1. POOM
 4. MARIJETA DROPULJIĆ    1. POOM
 5. ENA KURTIĆ                         1. POOM
 6. TEA BOŽIĆ                             1. POOM
 7. LEON HRGOTA                    1. POOM
 8. TANJA ČULIĆ                        1. POOM
 9. MARIELA PARČINA            1. POOM
 10. MAGDALENA MATIĆ          1. POOM
 11. LUCIJA ŠTAMBUK               1. POOM
 12. NIKOLA ROGOŠIĆ                1. POOM
 13. TOMISLAV JELIĆ                  1. POOM
 14. ANA DŽELALIJA                    1. POOM
 15. TINA ŠERIĆ                             1. POOM
 16. MARIN LEMO                         1. POOM
 17. ANTEA BUŽANČIĆ                 1. POOM
 18. LUKA ĆUBELIĆ                       2. POOM
 19. LOVRE UVODIĆ                      3. DAN

Iskrene čestitke svima na položenom crnom pojasu.