Informacije i
Obavijesti

POZIV NA SUDAČKI SEMINAR

Hrvatski taekwondo savez je objavio poziv na sudački seminar koji će se održati u Ivanić gradu 21.-23.01.2022.

KRITERIJI ZA NOVE KANDIDATE:

– prijava ovjerena od matičnog kluba
– minimum 1. kup – crveni pojas (ponijeti fotokopiju diplome ovjerenu od predsjednika HTS-a)
– minimum 18 god. starosti
– natjecateljski staž (min. 1 godina)
– 1 slika

Kriterije za licencirane suce i sve ostale detalje o prijavi možete naći u službenom pozivu saveza.